·天新网首页·加入收藏·设为首页·网站导航
数码笔记本手机摄像机相机MP3MP4GPS
硬件台式机网络服务器主板CPU硬盘显卡
办公投影打印传真
家电电视影院空调
游戏网游单机动漫
汽车新车购车试驾
下载驱动源码
学院开发设计
考试公务员高考考研
业界互联网通信探索
您现在的位置:天新网 > 考试 > 托福(TOEFL) > 托福心得
2003版历年托福考试真题完整答案录
http://www.21tx.com 2003年07月02日 寄托天下

 89年1月

 BDCAC AACAD DACDA DBAAC CBCCA AADCB DBBCA AACCD BCBAD CDDBA

 ADCBD CADDA ABDBC ACDCB ACBBD DDCAC CCADB CDCBB

 BAADDB CABBCD ADACA CCBBD ABCDBADC

 89年5月

 BCDBD DAAAD CACDA ABACB BCDDC ACACD CCBBD CDAAB CDBCB CDBAC

 CABAC DDABD CCCDA AABCB CCCBA DABAD DACDC CDDBA

 BACADD DACDCB ADDAB BCDCCAC ABCBCD

 89年8月

 DCBBC BACAD ABBDB CADCC ADBCA ADDDC ACBCA BDACB DDBAC BDCCB

 CCBBD ACADC BDDBA BACBC DADBA AACCD CDBBA DCDDB

 BDADAACB CBABD CBDAB BCDBBCD BDACB

 89年10月

 CBDAA CDCAD BDABA BCAAB ABCDB CBCAD DCBBD BCCAA DDBCD BBACA

 CDDAC BDACB DBBBC AADDB CBAAC BBDBB ACADB DDBBC

 BCDBD AACDCDD ABCDAC CCADBA CCDBBB

 90年1月

 CDCBA CBAAB ACADC CDABC ACBAD BBCDA BAAAD BADBB CAABD CDDBC

 ACBAA BDDCD DCCAD DCCBD CADCB ACDBA DADBB ADAAA

 CDACBCB ADBAC CBAC ABCAADD CBDDABC

 90年5月

 BBACD DADCD BBBAA CACAA BBACB DDADC CBCCD DCCAB CACBD ADCBD

 DBCAA DABAC DBACD BABDB BCBCB BBCDC CAACD BADCD

 BDABADDB ACCDAA BDCCBA CABBCDA DAB

 90年8月

 BDBCB DACBC CADDB BACAD CACBC BBDDD ABCAA CDABD ADDBC BCADB

 ADADC BBBDA DDADC BDDCB CACAB CAABC DBADB DBADC

 ABBBDD DBCCBDB ADBDBC CBACDCBA DBD

 90年10月

 CCBAD ACBBA CBDDC ABABD BAACD ACBDA CBDBC ABCDC CBDAB BCABB

 ACABA DADAC BDCBC AADDB CDBDD BACCB DADCD DDCDA

 CCADAB CDACCAB BACBA ACADDBA ABDAA

 91年1月

 CDDAB AADCC BDCAB CBDBA DDDBB ABBCD CBCCC BCADC BBDCC BCABC

 CDACC ACBAA DBBAD CADDC CBBCD ABDCB CBDCD ADDBD

 CBBCDC BCABDADD ACACABDA ABDDCBCA

 91年5月

 ABDCA CABDA DDCAC BBCDB BDCAB BBCDA DABDC CBADC ADBCA CDBDC

 ACABA DADAC BDCBC AADDB CDBDD BACCB DADCD DDCDA

 DCDABBC ABADC CBDABAB ACDABD CBBAB

 91年8月

 CDCCB CABBC ADDBD DACCD ACDBD ACBDA BADBD BDBDC CBBAB DBCAA

 DAABD BBDCC ABAAC DCDBA DCACD BBDBD CBDCC DAABC

 ABDC CADAAB ABCCCBC ABACDB ABDCCCB

 91年10月

 CABDA CCABD BCDBD CDACC BBACD CDADD AABCB CCDAD DAABB DCBCA

 BBCBA CDCAB DDBBC CBADB ADADD CCDDA CBDAC CAACC

 ADBBC DBDCAC CBADBAD CBDAB AACDBCA

 92年1月

 DBCAB ABBCB CCDCB DCDDD BAADA CDCDC CAADC BDCCA ABCBD DCAAC

 DBABC DBCAA CDADD BCDAB DACAD CACAD BBBCB CDABC

 CDDCAAB BCADBBC DBABDC ACBDAB CADC

 92年5月

 BABCB AACDD ABDBC CBBBA CBBCA BDCDC CDAAB BDCDA DACBA ACBAD

 ABCCA BCCBB DBAAD ACDBA BDCBA CDDDB AACAC BCAAD

 DCBD DBCDBAA DCACAB ABABC DBADCCCB

 92年8月

 CBBDA DCDDB CCABD CADDB BDCDB ABBAD CDAAB BCDBA DCBAC CCABC

 BCCAA ABBDB BBCDA ACACB CDCAD ACDBC BABDB AACBB

 CDCADB BACADB AADCD ABBCCDA DAABBC

 92年10月

 DCAAA DBDDB CCADC BCDBA ACDAA ACDDD ABABD CCCAB CDACB CBAAB

 DBDAC ABABD BCDCB CCBBC ADBCC BABDA CADDD AABAB

 DBCBD BDCDCDB BAAACBD BABACD DCCDA

 93年1月

 CABBA CBAAB DCDAA BDDBB CCCDB BDDAA DBBCA ADBCD CDBAA BABAD

 CDCAC BDDCC CADCA ADAAB DBDBC BBDAD BADCA BCBDB

 ACBACD CCBADB BADCC BABADA CDADBCC

 93年5月

 CADBD BACDB DBCAC ABDBC DCABD BACDD ACDCC DCCBA CBBBA ACDBC

 BAABB CDDBC BBDDB ADCAA BCDBC CCDDA BCACD ABDDD

 CAAAADC CCCDDA CBBAAC DBBDC DCABBB

 93年8月

 ADCBB DCCAD AADDA CAABA BCDBB ABDBC ADACA ADBCB DADCB CBCAD

 CBAAD BCADC DCCAB ACDAB BDABC DADDD ACDBC CDAAA

 CDACAB BDCBB BCADD CCAABBC CBBDCAD

 93年10月

 DAAAD BBAAC BCCCD DDCAB BABDA CBCAA ACDCD CBDCB BDCBD AABCD

 CCABA CDDDB DCDDD ACBCA CCDBA CDADA BBCDB ACDCC

 ADCD DBBACD CDDABBD DDCADBC BBDCCA

 94年1月

 ABCDB BADCB DCABA CDACA BBAAC DCBBA ACBDC ADBDC ABBAD DCBDA

 DBADA ABBBC BACAA BBBDA CBDBC CDCBD BACAD AAACD

 DCDAB BDABCAB DADBCAB BDDACBA CBBC

 94年5月

 BCDBA DBDDD BBCBD ABACC CDAAB DAAAC ACABD CBCBC ACCCD ACBCD

 CADCA BDCBD BBCCB DACBA CBCCC BBDAB BCCCA DAAAD

 DABDB CBBAADA DABADC ABDCBA BCDBDA

 94年8月

 CCDBB ACDCD DCBBD CAADB ABDAC ADBBC BAABD DCCAC DCBAC CBACD

 DCBCA DAADA BDDBC CCDCB DCACA BCDCA DCDDD BBACD

 BADDBC DBDA AABDBB BBDCACAA BBCAAD

 94年10月

 ABBDB DDDAA DAACC ABBCD CBCBD ABCCD BBCBA CCADC DADBB BBCAD

 BCCBA DBCAD ABADD BDBBD CACAC ACCCA BCCCA CADCA

 BCCACB CBDDACC CDAB CBBDADB ABCACD

 95年1月

 BDDAC ABCCB CBBDB BAADC DDBDA DDCDC DACAC CBBAC ABDAA BDCBB

 ACCBA ABBCC DADDB ACCBB DDCBC BDAAC BCBDA ABDBD

 CADCAB BDCAC CBACD BCCDAD CACBBCBC

 95年5月

 BDAAA BAADC ADBCD DCDDA ADABA ADCCB DBBBC CCADA BBBDB CCDDB

 CDCBC ABACD DBDDD BCBAB DCDCB AACBD BCCAC CAAAB

 ADBACB ABBCAC DAABAD BDDBD BBADDCC

 95年8月

 DDBCC AAADB DBDDC ACAAC BCABC CBDAD DADAB CDCBA BDABC ADACB

 DBCDC CADDA BCABA BBADA DDCCB BABCB CABBD AADDB

 DBBDC BACDC BACDA DABAB DADAC DCABD ADCDB BDDAB BDBAD DABCD

 95年10月

 ABDCC AABAA DCCAB DDACC CBCDC BADBA BDACC ABBBA DDCDB ABADA

 CDDBD ACBDC BCCAA BBBDB DBDDC CDDCD DCADD CCDAA

 CCBBA DCADA BDCDD AABDB CCDAD BDBAA DCCCD BAABB DABCC DBCAB

 96年1月

 CADCD DBBCA DACBC DDAAC DDBCD DBBAB BBADD CABDA CBACC BCDBD

 DCBAB DBBAD BCCAC BCBBC DCBAB ACAAA BBDDC BDBAC

 DBCCD CABAB DCCAC ABBCA BCADC DADCC BCBAA AADDA BBADB CCDDA

 96年5月

 DDCCB DABCA CCABB CABCD BCACC AABDD CBDBB AADCA DBADB ADBBC

 BCCAC DBABC DBBBD ACCDA CBDBB BDDDA ABABA DADDC

 CBADD CAAAD CBCBC ACABD BADAB ACBCD BDACD CADBA CBDCB CCADA

 96年8月

 ACCAD DDBDB DBDCC BBDAC DABDB BDDBC ADACA CBCDD BBCAD ACAAD

 DABDA CBCAC BBBDA DACAC CDACA BBDBA BDCBC DACAB

 ACBAB CCDDB DBBBC ACDAB CCABD CCAAC ABBBA BABCA CBACD AACDC

 96年10月

 CCAAD BDDCA CBDAA DCDCB ACDDC BCBBD CDABB CABDD CADCC ADBDD

 CABAD DCDAC CACDD BCDBA AADBD BCDAB DBBBB CCCCD

 CCACC BCDCC AACDC BDABB DACAD DBBCA AADDC CDBAB AACBB AABDC

 97年1月

 DDACD BDABC DADCD ACBBD BDCCB BCDCD DAACD BADCB ADDBC ABCDA

 BDBCB BBADD ACACB DDCDD CBADB CABAB DCADC DBBDB

 ABBDB BACBD DAACC CACCB DCAAB ABDBB CCAAA DBDDB DCDDB CBBBC

 97年5月

 CBBAD ACACD ADBCA BCBDC ADCCB ADCCC ADBCD ACABA DDABC CCCDA

 AABDA BDBAD CCCDB CDCDD DADAB CCBBA CCABD DBBCC

 ACBAD DBBDA DCCCB BDBBC BBCBB CADDA AABAB DBACA ABABD BBDBD

 97年8月

 ADACA DCABA DDBDC ACCCB ADADC BADBA BCBAD ADBAD CBDCD DDBCB

 AACCC DBCDC BABDD BDCDD BCACC BDACB ABACD DCAAA

 CDCDB BAACB DDBAA DCDAB DADAC CDACD DABBD DBCDB AABCD ADDAA

 97年10月

 ABCCD ABDAB CDACB CDBBC AABDD BBCBA DBAAB ACDBD CCAAC ADCBA

 ADABA CCBBC BBDDB DBCDD CDCBD DBBCB DDCAD ACBAC

 CDCBC DACBC DDDCC ABBAC DCCAD ABACD BABBC CAABB BBABC AACCD

 97-12

 BBAAD BBBCB ADCDB ABCDA DBBDD BBCBA ADBCD BABCD ADBDA CACDB

 BCABC ADAAB BDCBC BDBCB CABCB CBAAC CADCD CBBAD

 BDADC DACBC CBACD ACDBA DBCAD DBACB CCDDB BDACA BACDA BACCD

 98年1月

 BBDCA ACDAC DABCC CDABD CCDDC ADDDC ABDBA ADBCB DBCDB CBBBD

 BDABA DBDCC ACCCB ACCDA ACDDB CACCC DCBAC DACAD

 BCCAB CCABB AADCC ACBDA ACDBB BCABC BDCCA DBBCA BDADC ADBAA

 98年5月

 CBCCB CCBCA ABBCD DDDBA BDCBA DBCBC BDBAD BCDCB BADBC CBAAA

 ADDCD BBCDA ABBAC CBBCD ABDDA DDAAC BBADA DBBCD

 ACBDC CBBDD ACACA CBDBD BDDCC DACAA DCBBD ABDAA DACCB BDDBA

 98年8月

 ADBCA BCADC ACCBD ACDDB DDCBA ADDDA BDCCB CDACD BBCDB CDABC

 ADBAB CAADC CACBD CDCBD DABAC DABAA BCCAD CBABD

 BDDCC ABABD DCDCB CABAB DAAAC BBCAA DBDCD CBBBA ACBBC DCDAD

 98年8月北美

 CBAAA ACACB ABBAA BDDDC CDDCD CCACD BBDCB DCCBC ADBDC CCADC

 AABBB DDACD CCDDA ABBAD CDDCA CDBDC ADACB ACDAC

 DCACD ADCBB CBCAC ADDCD BBDDA BAADC BCAAD DCDBA DABCD ACBDD

 98-10

 CCCDB BACBB DBDCB AABDA BACCA CDABD BABDB ADCBA DBDCA BCBAA

 DBADC BBACD CBBAA DDDCC BDACB BDDBC BDCDB ADDCA

 AACCD CABDC DACBA ACCBC DBBDA BDDAC BDBAD ACBDC BDDAB CCACD

 99年1月

 ACDCD AACBD BDDCA ACBCD BBCCB CCDBD BACCB ABCCC BABBA DDCCB

 ACCCA DBDDC ADBBA CADAC DBDAD BBBDC CCBAC BCBAB

 ADCBB CBDAD CAAAC ACCAD BBDBA ACADC DACAD ADCAB DBBCB BCAAD

 99年5月

 CDCBD BDCBC CDCCC BBDDC ABAAD DACBB DBADB CADDB DABAB DDBCA

 AADAB DBCBD CBCCB ACBCA CCDAB ACBBD BCCBA BCDAD

 BBDBD CACAD CABCD ABACD BABCB BCADA BAADC ADBCD BBABC BBCAD

 99年8月

 CCDCA BBCCA BDABC CACAB BDADC DACAB CDABD CDACD BCCDB ABCDA

 DABCB CCCBB ADDDC BBACD BCCDD BDCAC DCDBC ABCAA

 DACCB DBBAD DABDC CDCBD ABCAB BBDDA BCACA BCABC DBABC ADADD

 99年10月

 CDBAA BDBAC AACCD CBCAD ABBAA BACDD CDABD ABDCA CCBAD BAABD

 DCADC BCDBA BDBAD ACBCA DCADC DABDD BBADD ABBCD

 DBDBC ACABD DBBCA DCDCD AADDB CDACB ABADC CBACB DCACB DBABC

 00年1月

 DBADB CDABD DDBDA ADABC DCBCC BBACA ABDBD DABCB DACBA CADCD

 BACBB CCADD CBBCD DBBDB ABDCC CBCDD CAADB DBBDD

 BCDCD CBABB DAACA DCBCD CADAD BCBBD BADBB ADABB CCDDC BADAC

 00年5月

 BBDBD ACACB DABCC BDAAD CBBDC CADBD DADCB CAACC CDACD BBACB

 DBBDB CBDAD CCCAA ADCCD BCABD CCDDB CAADC ADDAC

 DDCDA CADAB BBDBC CCDAB CBBAA BCBAB DBDBD AAADB DCBAD CCADD

 00年8月

 BDBBA BABCA CABBB ACCAB DDDBC BDDAD ADBBD ABDBD ABBDB ABDAC

 BCDBD BDADD BADCD CDBCA BAABA DBBAD CDABB AACDB

 CBDAD BBABB DDCDC BCACA CBDCA BDBCD AACBC ABADB CCBAA BCBDB

 00年10月

 CCDDA CADDD CAACB CADAA CBADD CABAC CABDC BCCAB ADBAC DCADB

 ABBCA DDBDA CBCDA DDDBA BABDC CAACC BDDBD DDCAA

 ACDCA BCDBA BCACD DCBAC DABCC CBCBB DDCCA BADCB DCCAC BBCAD

 01年1月

 DDACC BBADC BBDCD DABDB ACDAD BCBDC DDBBA BCDDB ACCDB AADBA

 BABBA BBDCD DBCAD DDCCB ABDCA CADCC ABBDB BCCDD

 BCADB DADDB CADAD CDDBC ADCDB DABDA BCDAC BDDAA CBBAA DCDCC

 01年5月

 BDDBC ACCAB ADCBD DABBC DDDCC ACDBB DABDC CBADB ADBAA DCABD

 CDDBB DBBBA CDCDB BDDAD DACAB BABCC CDDDB DADDA

 AABDA ADDBD CCBDC ABCBD BACAD DCACA CBADD CCABD BBDCC DCDCC

 01年8月

 BCCCB ACDBB DABDB CBDBD ABBCC CDBBC ADCBC ADBCA DDAAC BACCA

 CAACB BACCB ABDAB ACCDA DBDBB CDCDD ADADC CBACD

 ACBDA ADBDC BDCBA BDCBC ABCBC BDACA ADCBC BDDCC AACBD BBCAD

 01年10月

 AADBA DDBBA BCCCA CBBCB BABBA DCDCC BDBCC ABCDC BBABD ABCAD

 BDBDB ACCAD ACBCB BDCDA CCAAA ACCAB DBDCC DCADB

 ADCBB DACDD CABCA ACADC BDABA ADBDC CAAAB DDDBD BCABC BBCAD

 02年1月

 ACCDD BDDBA DBCDB ABBCD CDCDC ACDAA ACBBC BDCAC BDABB CDBAB

 ACABA ACABD AADBB BADDD BCCBB ACBDC CCDCB DADCD

 ABCCB CABDB BADBD ACCBA DABCC CDCCC BADDC DCCBD BCCCA DBAAD改:L:6,12,13,18,19答案均改为A(参考)

 02年5月

 CBACB ACBCB DDADB ABBCD ADBAA DCABC CCBAC BDADB AADBB BADBC

 BCDBC ADCCB CACDC DBDCB BDADB DBDAA CADCD CBDBC

 BDBCC ACAAC ABCDA AABDB BACCD BBBCB BDCCC ADBDA CBCDA ABACC

 02年8月

 BDCAB CBBCB DCBCC DACBA BDBBA BDBBB CAACD BCACD BDABC DDBAB

 DBACB CBCCA BCDBA BADAD ABCAD ADBDA DACAD ADACA

 ABCCC DDAAB DACBD ADCDB CDCDA ADABC ABBDB DCABD BCDAD CCCDC

 02年9月阅读

 R:BABDB CDADC DAADC CDADB CBDDA DDCCB DADBD ABBCD DCCBC ABBAC

 02年10月

 BACBB DCBDD DABDC CDCBC AADAA BCABB DBCAC CDAAA ABDAB DDBCA

 BCBAC BCADA DCDCB ACBCA CDBCA DBCBA BDABD CDBDA

 ACBBA ACDBB ABBDA DDBBB CBDCA ABDBC CADAD ACBDC DCBDB CBACC

 03年1月

 BCDBA BDCDC CACCB DCDCA BDAAB ADCBC CDABA CDBBD ABCAB BDBDD

 DBCBC BACAB CDABA CBDCB CACCA DADBD BDADB ADBDD

 DACDB DACCA BCDCC ADADB CADBA DABAA ACADB CACCB AACDD BCDAC

上一篇: 2003年6月托福语法笔记小总结(续)
下一篇: 2003年6月托福考试语法笔记小总结

关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 广告服务 | 投诉意见 | 网站导航
Copyright © 2000-2011 21tx.com, All Rights Reserved.
晨新科技 版权所有 Created by TXSite.net